Daily Archives: May 16, 2020

ஆசிரியர் பெருமக்களின் தியாகங்களைப் போற்றுவோம், ம.இ.கா தலைவர்களின் ஆசிரியர் தின வாழ்த்து

ஆசிரியர் பெருமக்களின் தியாகங்களைப் போற்றுவோம், ம.இ.கா தலைவர்களின் ஆசிரியர் தின வாழ்த்து

கோலாலும்பூர், மே 16: தன்னலங் கருதாது, கால நேரம் பாராது, மாணவர்களின் எதிர்கால நலன்களுக்காக கடமையுணர்வுடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களை,.