Daily Archives: June 18, 2020

விளையாட்டு அமைப்புகளுக்கு இளைஞர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் ரிங்கிட் 1 கோடி சிறப்பு ஒதுக்கீடு

விளையாட்டு அமைப்புகளுக்கு இளைஞர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் ரிங்கிட் 1 கோடி சிறப்பு ஒதுக்கீடு

கோலாலும்பூர், ஜூன் 18: கோவிட்-19 பெருந்தொற்று நோயின் தாக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தேசிய விளையாட்டு அமைப்புகளுக்கு இளைஞர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு ‘பிரிஹாதின்.