Daily Archives: February 18, 2021

பணத்தாசைக்கு இளமையை அடகு வைக்கும் இன்மங்கைகளின் பரிதாபம்

பணத்தாசைக்கு இளமையை அடகு வைக்கும் இன்மங்கைகளின் பரிதாபம்

கோலாலம்பூர், 18 பிப்ரவரி -ஆடம்பர வாழ்க்கை மீது மோகம் கொண்டு, தவறான பாதையில் செல்லும் பல உயர்கல்வி மாணவிகளின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி.